вівторок, 7 листопада 2017 р.

Подих кожного слова

 Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими, значною мірою, залежать від уміння спілкуватися. Мова є спільною для всіх, хто нею послуговується, а мовлення завжди індивідуальне, оскільки мовні засоби кожен з нас застосовує по-своєму. 
 Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її зорієнтованості на основні риси бездоганного, зразкового мовлення. 
 Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими 
найважливішими ознаками: правильністю, змістовністю, послідовністю, точністю, виразністю, доречністю та доцільністю. Мовний етикет визначається загальною культурою спілкування, а також соціальним статусом мовців, рівнем їхньої освіти й виховання, віком, статтю, моделює поведінку людини – спонукає у певній ситуації поводитися відповідним чином. Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання. Це не є перевагою лінгвістів, письменників або вчителів-мовників, це не тільки ознака, а й обов'язок кожної культурної людини. 

Тому всіх зі Святом української писемності та мови! Приймайте цікавий подарунок від учителів-словесників!